US Dollar vs Russian Ruble

ประเภทบัญชีECN Affiliate
สัญลักษณ์USDRUB
ชื่อUS Dollar vs Russian Ruble
ขนาด 1 Pip0.001
ขนาดของ 1 ล็อต100000 USD
สเปรดเฉลี่ย (pip)3.9
สวอป Short (pip)0.87
สวอป ยาว (pip)-7.5
Commission60 / mio
เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น5000%
เฮดจ์มาร์จิ้น25%
ขนาดสัญญาขั้นต่ำ (ล็อต)0.01
การเพิ่มขึ้นของขนาดสัญญาขั้นต่ำ (ล็อต)0.01
การเพิ่มราคาขั้นต่ำ (ขนาด tick)0.0001
เวลาของช่วงซื้อขาย10:00 - 18:30
Term currencyRUB
3-days swapWednesday