Gold vs US Dollar (Spot)

ประเภทบัญชีPrime
สัญลักษณ์XAUUSD
ชื่อGold vs US Dollar (Spot)
ขนาด 1 Pip0.01
ขนาดของ 1 ล็อต100 oz.
สเปรดขั้นต่ำ (pip)0
สเปรดเฉลี่ย (pip)1.90
สวอป Short (pip)-3
สวอป ยาว (pip)-29
Commission10 / mio
เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น100 %
เฮดจ์มาร์จิ้น50%
ขนาดสัญญาขั้นต่ำ (ล็อต)0.01
การเพิ่มขึ้นของขนาดสัญญาขั้นต่ำ (ล็อต)0.01
การเพิ่มราคาขั้นต่ำ (ขนาด tick)0.01
เวลาของช่วงซื้อขาย01:05 - 23:55
Term currencyUSD
3-days swapWednesday