Silver vs US Dollar (Spot)

ประเภทบัญชีECN
สัญลักษณ์XAGUSD
ชื่อSilver vs US Dollar (Spot)
ขนาด 1 Pip0.01
ขนาดของ 1 ล็อต5000 oz.
สเปรดขั้นต่ำ (pip)0
สเปรดเฉลี่ย (pip)0.17
สวอป Short (pip)-0.0109
สวอป ยาว (pip)-0.2713
Commission20 / mio
เปอร์เซ็นต์มาร์จิ้น200 %
เฮดจ์มาร์จิ้น50%
ขนาดสัญญาขั้นต่ำ (ล็อต)0.01
การเพิ่มขึ้นของขนาดสัญญาขั้นต่ำ (ล็อต)0.01
การเพิ่มราคาขั้นต่ำ (ขนาด tick)0.001
เวลาของช่วงซื้อขาย01:05 - 23:55
Term currencyUSD
3-days swapWednesday