อย่าพลาดวันถอนเงินฟรีครั้งต่อไป!

 

กฎของโปรแกรม "ถอนเงินฟรี"

  • ภายในกรอบการทำงานของโปรแกรม ลูกค้ามีโอกาสถอนเงินจากส่วนสมาชิก 2 ครั้งต่อเดือนโดยไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่น
  • คุณสามารถใช้โปรแกรมได้เฉพาะวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือนตามปฏิทิน เวลาเซิร์ฟเวอร์ตลอดทั้งวัน
  • วันที่กล่าวข้างต้น ลูกค้าสามารถถอนเงินได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นผ่านระบบการชำระเงินใดๆ 1 ครั้งต่อวัน
  • RoboForex สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธบริการนี้กับลูกค้าตามดุลยพินิจของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล

วิธีการถอนเงินมากกว่า20 วิธี