อย่าพลาดวันถอนเงินฟรีครั้งต่อไป!

กฎของโปรแกรม "ถอนเงินฟรี"

  • ภายในกรอบการทำงานของโปรแกรม ลูกค้ามีโอกาสถอนเงินจากส่วนสมาชิก 2 ครั้งต่อเดือนโดยไม่ต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่น
  • คุณสามารถใช้โปรแกรมได้เฉพาะวันอังคารที่ 1 และ 3 ของทุกเดือนตามปฏิทิน เวลาเซิร์ฟเวอร์ตลอดทั้งวัน
  • ในวันดังกล่าว ลูกค้าแต่ละท่านมีสิทธิ์ถอนเงินฟรีค่าธรรมเนียมหนึ่งครั้งผ่านระบบการชําระเงินใดๆ ข้อเสนอนี้ใช้ได้สําหรับการถอนเงินครั้งแรกในวันนั้นเท่านั้น (สําหรับการถอนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น)
  • RoboForex สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธบริการนี้กับลูกค้าตามดุลยพินิจของบริษัทโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล

วิธีการถอนเงินมากกว่า20 วิธี