คำเตือนความเสี่ยง

ก่อนที่คุณจะเข้าสู่ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราและตลาดหุ้น คุณต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าการซื้อขายสกุลเงินและการลงทุนในผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ล้วนเป็นการซื้อขายตามธรรมชาติและต้องคำนึงถึงเรื่องความเสี่ยง ปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการผันผวนทางการเงิน ไม่เพียงแต่จะทำให้เงินทุนของคุณเพิ่มขึ้น แต่อาจทำให้คุณสูญเสียเงินทุนทั้งหมด

ดังนั้น ลูกค้าของ RoboForex ต้องเข้าใจผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดของความเสี่ยงดังกล่าว ลูกค้าต้องทราบรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์การลงทุน รวมทั้งกิจกรรมองค์กรที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ในครอบครอง ลูกค้าต้องเข้าใจว่ามีความเสี่ยงและปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อราคา อัตราแลกเปลี่ยนและผลิตภัณฑ์การลงทุน

ความเสี่ยงเหล่านี้รวมถึงการลดลงของสภาพคล่อง การเปลี่ยนแปลงราคา ความผันผวนระดับสูงและสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม

ก่อนที่คุณจะเปิดบัญชีกับเรา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ศึกษารายละเอียดของข้อตกลงการใช้งาน เช่นเดียวกับหลักการพื้นฐานและกฎระเบียบของตลาดการเงิน

RoboForex ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากข้อบังคับของรัฐบาล กฎระเบียบของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือตลาดหุ้น การเคลื่อนไหวทางทหาร การระงับการซื้อขายและเหตุการณ์อื่น ๆ ที่นอกเหนือการควบคุม