Prudential Financial, Inc. stocks CFD

ประเภทบัญชีPro
สัญลักษณ์PRU
ชื่อPrudential Financial, Inc. stocks CFD
ขนาด 1 Pip0.01
ขนาดของ 1 ล็อต100 contracts
สเปรดเฉลี่ย (pip)10
สเปรด ต่อล็อต,$4.00
สวอป Short (%)-3
สวอป ยาว (%)-6
เลเวอเรจคงที่1:20
เฮดจ์มาร์จิ้น50%
ขนาดสัญญาขั้นต่ำ (ล็อต)0.01
การเพิ่มขึ้นของขนาดสัญญาขั้นต่ำ (ล็อต)0.01
การเพิ่มราคาขั้นต่ำ (ขนาด tick)0.01
คอมมิชชั่น Swapfree (ต่อ 1 ล็อต)2 USD
เวลาของช่วงซื้อขาย16:31-22:59
Term currencyUSD
3-days swapFriday
การจ่าย2.00