การวิเคราะห์และคาดการณ์ทางเทคนิค

เชื่อกันว่าสกุลเงินจะเคลื่อนที่เป็นวัฏจักร ซึ่งหมายความว่าสามารถประมาณการและคาดการณ์ความผันผวนในอนาคตได้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิคช่วยพิจารณาพฤติกรรมคู่สกุลเงินบนพื้นฐานของมูลค่าที่ถูกซื้อขาย ทิศทางการเคลื่อนไหว ความสนใจของนักลงทุน และประวัติความผันผวน 

02.05.2023

Technical Analysis & Forecast 02.05.2023

Gold could continue declining. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
28.04.2023

Technical Analysis & Forecast 28.04.2023

EUR continues declining. In the overview, we will also discuss the GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
27.04.2023

Technical Analysis & Forecast 27.04.2023

Brent is consolidating before growth. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.
26.04.2023

Technical Analysis & Forecast 26.04.2023

EUR continues declining. We will also discuss the dynamics of GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
25.04.2023

Technical Analysis & Forecast 25.04.2023

Brent continues growing. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.
24.04.2023

Technical Analysis & Forecast 24.04.2023

The S&P 500 index continues falling. We will also review the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and Gold.
21.04.2023

Technical Analysis & Forecast 21.04.2023

Gold continues falling. The overview also describes the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
20.04.2023

Technical Analysis & Forecast 20.04.2023

Brent goes on falling. We will also review the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.