การวิเคราะห์เชิงเทคนิคและการคาดการณ์ฟอเร็กซ์

เชื่อกันว่าสกุลเงินจะเคลื่อนที่เป็นวัฏจักร ซึ่งหมายความว่าสามารถประมาณการและคาดการณ์ความผันผวนในอนาคตได้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิคช่วยพิจารณาพฤติกรรมคู่สกุลเงินบนพื้นฐานของมูลค่าที่ถูกซื้อขาย ทิศทางการเคลื่อนไหว ความสนใจของนักลงทุน และประวัติความผันผวน 

07.11.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 07.11.2022

Brent is preparing a correction. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.
03.11.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 03.11.2022

Brent is ready to grow. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.
02.11.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 02.11.2022

Euro might renew the lows. Also in the overview: GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
01.11.2022

Technical analysis for November 2022

Let us discuss the perspectives of EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BRENT, GOLD, and the S&P 500 in November.
01.11.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 01.11.2022

Gold may start a wave of growth. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
31.10.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 31.10.2022

EUR might continue falling. Also in the overview: GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
28.10.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 28.10.2022

GBP may continue the correction wave. Also in the overview: EUR, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
27.10.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 27.10.2022

Brent completed a wave of growth and may start correcting. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.