การวิเคราะห์เชิงเทคนิคและการคาดการณ์ฟอเร็กซ์

เชื่อกันว่าสกุลเงินจะเคลื่อนที่เป็นวัฏจักร ซึ่งหมายความว่าสามารถประมาณการและคาดการณ์ความผันผวนในอนาคตได้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิคช่วยพิจารณาพฤติกรรมคู่สกุลเงินบนพื้นฐานของมูลค่าที่ถูกซื้อขาย ทิศทางการเคลื่อนไหว ความสนใจของนักลงทุน และประวัติความผันผวน 

30.01.2023

Forex Technical Analysis & Forecast 30.01.2023

Gold might continue the wave of decline. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
27.01.2023

Forex Technical Analysis & Forecast 27.01.2023

EUR may continue the wave of decline. Also in the overview: GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500.
26.01.2023

Forex Technical Analysis & Forecast 26.01.2023

Gold may continue a small wave of correction before growth. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
25.01.2023

Forex Technical Analysis & Forecast 25.01.2023

Brent might correct before new growth. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
24.01.2023

Forex Technical Analysis & Forecast 24.01.2023

Gold goes on growing before a possible correction. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
23.01.2023

Forex Technical Analysis & Forecast 23.01.2023

EUR continues a wave of growth. Also in the overview: GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
20.01.2023

Forex Technical Analysis & Forecast 20.01.2023

Gold continues a wave of growth. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
19.01.2023

Forex Technical Analysis & Forecast 19.01.2023

Brent continues a wave of correction. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.