การวิเคราะห์และคาดการณ์ทางเทคนิค

เชื่อกันว่าสกุลเงินจะเคลื่อนที่เป็นวัฏจักร ซึ่งหมายความว่าสามารถประมาณการและคาดการณ์ความผันผวนในอนาคตได้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิคช่วยพิจารณาพฤติกรรมคู่สกุลเงินบนพื้นฐานของมูลค่าที่ถูกซื้อขาย ทิศทางการเคลื่อนไหว ความสนใจของนักลงทุน และประวัติความผันผวน 

05.06.2023

Technical Analysis & Forecast 05.06.2023

Gold continues declining. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
02.06.2023

Technical Analysis & Forecast 02.06.2023

Brent continues growing. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.
01.06.2023

Technical Analysis & Forecast for June 2023

We’re discussing prospects for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Brent, Gold, and the S&P 500 index in June.
01.06.2023

Technical Analysis & Forecast 01.06.2023

Gold continues declining. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
31.05.2023

Technical Analysis & Forecast 31.05.2023

GBP starts a wave of decline. The overview also describes the dynamics of EUR, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
30.05.2023

Technical Analysis & Forecast 30.05.2023

CHF is consolidating before growth. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
29.05.2023

Technical Analysis & Forecast 29.05.2023

EUR continues correcting. The overview also touches upon the dynamics of GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
26.05.2023

Technical Analysis & Forecast 26.05.2023

Gold starts growing. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.