การวิเคราะห์เชิงเทคนิคและการคาดการณ์ฟอเร็กซ์

เชื่อกันว่าสกุลเงินจะเคลื่อนที่เป็นวัฏจักร ซึ่งหมายความว่าสามารถประมาณการและคาดการณ์ความผันผวนในอนาคตได้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิคช่วยพิจารณาพฤติกรรมคู่สกุลเงินบนพื้นฐานของมูลค่าที่ถูกซื้อขาย ทิศทางการเคลื่อนไหว ความสนใจของนักลงทุน และประวัติความผันผวน 

03.10.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 03.10.2022

EUR may continue the correction. Today’s overview also covers GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
30.09.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 30.09.2022

GBP may continue the correction. Among other assets discussed in the overview are EUR, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
29.09.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 29.09.2022

EUR is about to start a new wave to the downside. Other instruments we’ll mention include GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
28.09.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 28.09.2022

Gold might have the potential for further decline. We’ll also talk about EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
27.09.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 27.09.2022

Brent may start a new ascending structure. Other instruments we’ll mention include EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.
26.09.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 26.09.2022

EUR may continue falling. Today’s overview also covers GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 Index.
23.09.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 23.09.2022

Yen continues falling. Among other assets discussed in the overview are EUR, GBP, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
22.09.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 22.09.2022

EUR continues trading downwards Other instruments we’ll mention include GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.