การวิเคราะห์และคาดการณ์ทางเทคนิค

เชื่อกันว่าสกุลเงินจะเคลื่อนที่เป็นวัฏจักร ซึ่งหมายความว่าสามารถประมาณการและคาดการณ์ความผันผวนในอนาคตได้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิคช่วยพิจารณาพฤติกรรมคู่สกุลเงินบนพื้นฐานของมูลค่าที่ถูกซื้อขาย ทิศทางการเคลื่อนไหว ความสนใจของนักลงทุน และประวัติความผันผวน 

01.03.2024

Technical Analysis & Forecast for March 2024

We are discussing prospects for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Brent, Gold, and the S&P 500 index in March.
01.03.2024

Technical Analysis & Forecast 01.03.2024

CHF maintains upward momentum. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
29.02.2024

Technical Analysis & Forecast 29.02.2024

JPY extends a decline wave. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
28.02.2024

Technical Analysis & Forecast 28.02.2024

AUD extends a decline wave. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
27.02.2024

Technical Analysis & Forecast 27.02.2024

CHF might continue the decline wave. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
26.02.2024

Technical Analysis & Forecast 26.02.2024

AUD might extend the decline wave. The overview also describes the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
22.02.2024

Technical Analysis & Forecast 22.02.2024

GBP might continue rising. The overview also describes the dynamics of EUR, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
21.02.2024

Technical Analysis & Forecast 21.02.2024

The S&P 500 index could continue declining. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and Gold.