การวิเคราะห์และคาดการณ์ทางเทคนิค

เชื่อกันว่าสกุลเงินจะเคลื่อนที่เป็นวัฏจักร ซึ่งหมายความว่าสามารถประมาณการและคาดการณ์ความผันผวนในอนาคตได้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิคช่วยพิจารณาพฤติกรรมคู่สกุลเงินบนพื้นฐานของมูลค่าที่ถูกซื้อขาย ทิศทางการเคลื่อนไหว ความสนใจของนักลงทุน และประวัติความผันผวน 

22.02.2024

Technical Analysis & Forecast 22.02.2024

GBP might continue rising. The overview also describes the dynamics of EUR, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
21.02.2024

Technical Analysis & Forecast 21.02.2024

The S&P 500 index could continue declining. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and Gold.
20.02.2024

Technical Analysis & Forecast 20.02.2024

CHF might start declining. The overview also describes the dynamics of EUR, GBP, JPY, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
19.02.2024

Technical Analysis & Forecast 19.02.2024

Gold might continue growing. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
16.02.2024

Technical Analysis & Forecast 16.02.2024

Brent might continue rising. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.
15.02.2024

Technical Analysis & Forecast 15.02.2024

Gold might begin a correction. The overview also describes the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
14.02.2024

Technical Analysis & Forecast 14.02.2024

EUR might start correcting. The overview also describes the dynamics of GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
13.02.2024

Technical Analysis & Forecast 13.02.2024

The S&P 500 index continues forming a decline impulse. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and Gold.