การวิเคราะห์และคาดการณ์ทางเทคนิค

เชื่อกันว่าสกุลเงินจะเคลื่อนที่เป็นวัฏจักร ซึ่งหมายความว่าสามารถประมาณการและคาดการณ์ความผันผวนในอนาคตได้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิคช่วยพิจารณาพฤติกรรมคู่สกุลเงินบนพื้นฐานของมูลค่าที่ถูกซื้อขาย ทิศทางการเคลื่อนไหว ความสนใจของนักลงทุน และประวัติความผันผวน 

19.10.2023

Technical Analysis & Forecast 19.10.2023

GBP continues a wave of decline. The overview also describes the dynamics of EUR, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
18.10.2023

Technical Analysis & Forecast 18.10.2023

The S&P 500 index is consolidating before a decline. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, GHF, AUD, Brent, and Gold.
17.10.2023

Technical Analysis & Forecast 17.10.2023

Gold is consolidating before a decline. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
16.10.2023

Technical Analysis & Forecast 16.10.2023

Brent extends a wave of growth. The overview also describes the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.
13.10.2023

Technical Analysis & Forecast 13.10.2023

AUD extends a declining wave. The overview also explains the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
12.10.2023

Technical Analysis & Forecast 12.10.2023

CHF extends a wave of decline. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
11.10.2023

Technical Analysis & Forecast 11.10.2023

JPY starts a wave of growth. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
10.10.2023

Technical Analysis & Forecast 10.10.2023

Gold has begun correcting. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.