การวิเคราะห์เชิงเทคนิคและการคาดการณ์ฟอเร็กซ์

เชื่อกันว่าสกุลเงินจะเคลื่อนที่เป็นวัฏจักร ซึ่งหมายความว่าสามารถประมาณการและคาดการณ์ความผันผวนในอนาคตได้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิคช่วยพิจารณาพฤติกรรมคู่สกุลเงินบนพื้นฐานของมูลค่าที่ถูกซื้อขาย ทิศทางการเคลื่อนไหว ความสนใจของนักลงทุน และประวัติความผันผวน 

03.02.2023

Forex Technical Analysis & Forecast for February 2023

We’re discussing the prospects for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Brent, Gold, and the S&P 500 index in February.
03.02.2023

Forex Technical Analysis & Forecast 03.02.2023

GBP is declining actively. Also in the overview: EUR, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
02.02.2023

Forex Technical Analysis & Forecast 02.02.2023

Brent is completing a correction. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
01.02.2023

Forex Technical Analysis & Forecast 01.02.2023

EUR is correcting. Also in the overview: GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
31.01.2023

Forex Technical Analysis & Forecast 31.01.2023

Brent might continue a wave of correction. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.
30.01.2023

Forex Technical Analysis & Forecast 30.01.2023

Gold might continue the wave of decline. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
27.01.2023

Forex Technical Analysis & Forecast 27.01.2023

EUR may continue the wave of decline. Also in the overview: GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500.
26.01.2023

Forex Technical Analysis & Forecast 26.01.2023

Gold may continue a small wave of correction before growth. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.