การวิเคราะห์เชิงเทคนิคและการคาดการณ์ฟอเร็กซ์

เชื่อกันว่าสกุลเงินจะเคลื่อนที่เป็นวัฏจักร ซึ่งหมายความว่าสามารถประมาณการและคาดการณ์ความผันผวนในอนาคตได้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิคช่วยพิจารณาพฤติกรรมคู่สกุลเงินบนพื้นฐานของมูลค่าที่ถูกซื้อขาย ทิศทางการเคลื่อนไหว ความสนใจของนักลงทุน และประวัติความผันผวน 

26.10.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 26.10.2022

EUR might begin a wave of growth. Also in the overview: GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
25.10.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 25.10.2022

Brent continues growing. Also in the review: EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, Gold, and the S&P 500 index.
24.10.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 24.10.2022

Gold might continue growing. Also in the overview: EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
21.10.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 21.10.2022

EUR is forming a new wave of decline. We’ll also talk about GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
20.10.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 20.10.2022

The pound could continue to decline. We also look at EUR, JPY, CHF, AUD, oil, gold and S&P 500.
19.10.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 19.10.2022

Brent is poised for another round of gains. Also read about EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, gold and the S&P 500 index.
18.10.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 18.10.2022

Gold forms a new growth pattern. Let's also look at movements in EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, BRENT and the S&P 500 index.
17.10.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 17.10.2022

EUR may continue the correction. Among other assets discussed in the overview are GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.