การวิเคราะห์และคาดการณ์คลื่น

การวิเคราะห์คลื่นคือประเภทของการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาด ตามข้อมูล พื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงตลาดใดๆ คือคลื่น Elliot ทำการคาดการณ์ตลาดอ้างอิงตามรูปแบบของคลื่นไม่ต้องการตัวชี้วัดใดๆ และถือว่าเป็นหนึ่งในประเภทการวิเคราะห์ที่ละเอียดที่สุด

30.06.2017

Wave Analysis 30.06.2017 (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD)

The EUR/USD pair reached the upside border of the ascending channel.
29.06.2017

Wave Analysis 29.06.2017 (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD)

The EUR/USD pair reached the upside border of the ascending channel.
28.06.2017

Wave Analysis 28.06.2017 (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD)

The EUR/USD pair continues growing in the ascending impulse c of (y).
27.06.2017

Wave Analysis 27.06.2017 (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD)

The EUR/USD pair continues growing in the ascending impulse c of (y).
26.06.2017

Wave Analysis 26.06.2017 (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD)

It’s highly likely that the GBP/USD pair is falling in the wave (5) and finished the wedge, which may be the wave 1.
23.06.2017

Wave Analysis 23.06.2017 (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD)

It looks like the EUR/USD pair finished the wave [a] or [w] and, as a result, resumed falling.
22.06.2017

Wave Analysis 22.06.2017 (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD)

It’s highly likely that after completing the zigzag in the wave (4), the GBP/USD pair started falling in the wave (5).
21.06.2017

Wave Analysis 21.06.2017 (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD)

Probably, the AUD/USD pair completed the wave (y) and the entire double zigzag [ii].