การวิเคราะห์ Fibonacci

Fibonacci retracements ถูกใช้อย่างกว้างขวางโดยผู้เทรด เพื่อศึกษาว่าแรงกระตุ้นเกิดได้อย่างไรและพยายามค้นหาระดับของแนวโน้มที่เป็นไปได้ ส่งผลให้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางที่เป็นไปได้สำหรับความเคลื่อนไหวของตลาดสกุลเงินในอนาคต

21.08.2019

Fibonacci Retracements Analysis 21.08.2019 (GBPUSD, EURJPY)

The convergence made GBPUSD start a new correction, while EURJPY is still testing the significant low.
20.08.2019

Fibonacci Retracements Analysis 20.08.2019 (EURUSD, USDJPY)

EURUSD is moving downwards to break the low at 1.1027, while USDJPY is forming a correction.
19.08.2019

Fibonacci Retracement Analysis 19.08.2019 (GOLD, USDCHF)

Gold is forming a reversal pattern around the long-term level of 61.8%. USDCHF has gone upwards correcting upon the renewal of the minimum.
16.08.2019

Fibonacci Retracements Analysis 16.08.2019 (BITCOIN, ETHEREUM)

After failing to grow, Bitcoin has formed another descending structure and reached 61.8% fibo, while Ethereum is getting closer to 76.0% fibo.
15.08.2019

Fibonacci Retracements Analysis 15.08.2019 (AUDUSD, USDCAD)

AUDUSD continues forming Flag pattern, while USDCAD is still trading sideways.
14.08.2019

Fibonacci Retracements Analysis 14.08.2019 (GBPUSD, EURJPY)

GBPUSD continues forming the long-term descending tendency, but the convergence may indicate a new pullback; EURJPY is forming highly volatile correctional impulses while testing the low
13.08.2019

Fibonacci Retracements Analysis 13.08.2019 (EURUSD, USDJPY)

EURUSD is forming Flat pattern before starting anew growth; USDJPY is moving towards the low, but this decline is slowing down.
12.08.2019

Fibonacci Retracements Analysis 12.08.2019 (GOLD, USDCHF)

After reaching the significant resistance area, XAUUSD may get cheaper in the short-term, while USDCHF is “recharging” before “attacking” the low.