การวิเคราะห์ Fibonacci

Fibonacci retracements ถูกใช้อย่างกว้างขวางโดยผู้เทรด เพื่อศึกษาว่าแรงกระตุ้นเกิดได้อย่างไรและพยายามค้นหาระดับของแนวโน้มที่เป็นไปได้ ส่งผลให้มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางที่เป็นไปได้สำหรับความเคลื่อนไหวของตลาดสกุลเงินในอนาคต

22.04.2021

Fibonacci Retracements Analysis 22.04.2021 (Brent, Dow Jones)

After failing to update the high, Brent may fall towards 23.6% fibo at 58.00, in the case of Dow Jones, the price is trying to attack the high.
21.04.2021

Fibonacci Retracements Analysis 21.04.2021 (GBPUSD, EURJPY)

After testing 38.2% fibo, GBPUSD is forming a new rising impulse to reach the high; in the case of EURJPY, the price is about to fall after breaking its previous high.
20.04.2021

Fibonacci Retracements Analysis 20.04.2021 (EURUSD, USDJPY)

It seems like EURUSD is forming a wave to the upside to update the high, while USDJPY continues trading within the downtrend towards 38.2% fibo.
19.04.2021

Fibonacci Retracements Analysis 19.04.2021 (GOLD, USDCHF)

XAUUSD is steadily rising, while USDCHF is falling to reach 50.0% fibo at 0.9116.
16.04.2021

Fibonacci Retracements Analysis 16.04.2021 (AUDUSD, USDCAD)

A new rising impulse in AUDUSD may transform into a proper wave towards the long-term target at 0.8292; in the case of USDCAD, the correctional downtrend continues.
15.04.2021

Fibonacci Retracements Analysis 15.04.2021 (Brent, Dow Jones)

Brent is growing again and may soon update the high; in the case of Dow Jones, the price continues growing towards the post-correctional extension area between 138.2% and 161.8% fibo but not as fast as before.
14.04.2021

Fibonacci Retracements Analysis 14.04.2021 (GBPUSD, EURJPY)

After testing 38.2% fibo, GBPUSD may start moving sideways; in the case of EURJPY, the price is trying to break its previous high.
13.04.2021

Fibonacci Retracements Analysis 13.04.2021 (EURUSD, USDJPY)

The correctional uptrend in EURUSD may continue up to 1.2037, while USDJPY is expected to attack the high again after finishing the pullback towards 23.6% fibo.