การวิเคราะห์เชิงเทคนิคและการคาดการณ์ฟอเร็กซ์

เชื่อกันว่าสกุลเงินจะเคลื่อนที่เป็นวัฏจักร ซึ่งหมายความว่าสามารถประมาณการและคาดการณ์ความผันผวนในอนาคตได้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิคช่วยพิจารณาพฤติกรรมคู่สกุลเงินบนพื้นฐานของมูลค่าที่ถูกซื้อขาย ทิศทางการเคลื่อนไหว ความสนใจของนักลงทุน และประวัติความผันผวน 

29.11.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 29.11.2022

EUR is consolidating. Also in the overview: GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
28.11.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 28.11.2022

Brent may form a structure of decline. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.
25.11.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 25.11.2022

The S&P 500 index may renew highs. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and Gold.
24.11.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 24.11.2022

GBP may start correcting. Also in the overview: EUR, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
23.11.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 23.11.2022

Brent might develop a new structure of decline. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.
22.11.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 22.11.2022

Gold is ready to correct before falling on. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
21.11.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 21.11.2022

EUR is still aimed down. Also in the overview: GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
18.11.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 18.11.2022

EUR might face a new wave of decline. Also in the overview: GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.