การวิเคราะห์และคาดการณ์ทางเทคนิค

เชื่อกันว่าสกุลเงินจะเคลื่อนที่เป็นวัฏจักร ซึ่งหมายความว่าสามารถประมาณการและคาดการณ์ความผันผวนในอนาคตได้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิคช่วยพิจารณาพฤติกรรมคู่สกุลเงินบนพื้นฐานของมูลค่าที่ถูกซื้อขาย ทิศทางการเคลื่อนไหว ความสนใจของนักลงทุน และประวัติความผันผวน 

09.10.2023

Technical Analysis & Forecast 09.10.2023

EUR might continue correcting. The overview also covers the dynamics of GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
06.10.2023

Technical Analysis & Forecast 06.10.2023

Brent is completing a correction. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.
05.10.2023

Technical Analysis & Forecast 05.10.2023

AUD extends a wave of decline. Also look in the overview for the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, Brent, Gold, and the S&P 500.
04.10.2023

Technical Analysis & Forecast 04.10.2023

GBP extends the wave of growth. The overview also covers the dynamics of EUR, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
03.10.2023

Technical Analysis & Forecast 03.10.2023

Gold continues the wave of decline. The overview also describes the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
02.10.2023

Technical Analysis & Forecast for October 2023

Prospects for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, Brent, Gold, and the S&P 500 index in October.
02.10.2023

Technical Analysis & Forecast 02.10.2023

AUD extends a wave of decline. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
29.09.2023

Technical Analysis & Forecast 29.09.2023

The S&P 500 index could correct. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and Gold.