การวิเคราะห์และคาดการณ์ทางเทคนิค

เชื่อกันว่าสกุลเงินจะเคลื่อนที่เป็นวัฏจักร ซึ่งหมายความว่าสามารถประมาณการและคาดการณ์ความผันผวนในอนาคตได้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิคช่วยพิจารณาพฤติกรรมคู่สกุลเงินบนพื้นฐานของมูลค่าที่ถูกซื้อขาย ทิศทางการเคลื่อนไหว ความสนใจของนักลงทุน และประวัติความผันผวน 

25.05.2023

Technical Analysis & Forecast 25.05.2023

JPY might start correcting. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
24.05.2023

Technical Analysis & Forecast 24.05.2023

Brent continues growing. The overview also describes the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.
23.05.2023

Technical Analysis & Forecast 23.05.2023

GBP continues falling. Also in the overview: EUR, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
22.05.2023

Technical Analysis & Forecast 22.05.2023

Gold might continue falling. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
19.05.2023

Technical Analysis & Forecast 19.05.2023

JPY starts correcting. The overview will also cover the dynamics of EUR, GBP, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
18.05.2023

Technical Analysis & Forecast 18.05.2023

Brent continues a wave of growth. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.
17.05.2023

Technical Analysis & Forecast 17.05.2023

EUR continues falling. The overview also explains the dynamics of GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
16.05.2023

Technical Analysis & Forecast 16.05.2023

Gold continues falling. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.