การวิเคราะห์และคาดการณ์ทางเทคนิค

เชื่อกันว่าสกุลเงินจะเคลื่อนที่เป็นวัฏจักร ซึ่งหมายความว่าสามารถประมาณการและคาดการณ์ความผันผวนในอนาคตได้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิคช่วยพิจารณาพฤติกรรมคู่สกุลเงินบนพื้นฐานของมูลค่าที่ถูกซื้อขาย ทิศทางการเคลื่อนไหว ความสนใจของนักลงทุน และประวัติความผันผวน 

22.03.2024

Technical Analysis & Forecast 22.03.2024

CHF could extend the growth wave. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
21.03.2024

Technical Analysis & Forecast 21.03.2024

JPY might extend the growth wave. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
20.03.2024

Technical Analysis & Forecast 20.03.2024

Brent might extend the growth wave. The overview also describes the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.
19.03.2024

Technical Analysis & Forecast 19.03.2024

GBP maintains its downward trajectory. The overview also analyses the performance of EUR, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
18.03.2024

Technical Analysis & Forecast 18.03.2024

Gold extends a growth wave. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
15.03.2024

Technical Analysis & Forecast 15.03.2024

AUD extends the decline wave. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
14.03.2024

Technical Analysis & Forecast 14.03.2024

Brent extends a growth wave. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
13.03.2024

Technical Analysis & Forecast 13.03.2024

Gold extends the decline wave. The overview also describes the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.