การวิเคราะห์เชิงเทคนิคและการคาดการณ์ฟอเร็กซ์

เชื่อกันว่าสกุลเงินจะเคลื่อนที่เป็นวัฏจักร ซึ่งหมายความว่าสามารถประมาณการและคาดการณ์ความผันผวนในอนาคตได้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิคช่วยพิจารณาพฤติกรรมคู่สกุลเงินบนพื้นฐานของมูลค่าที่ถูกซื้อขาย ทิศทางการเคลื่อนไหว ความสนใจของนักลงทุน และประวัติความผันผวน 

27.02.2023

Technical Analysis & Forecast 27.02.2023

Gold might continue the wave of decline. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
24.02.2023

Technical Analysis & Forecast 24.02.2023

Brent might develop a new wave of growth. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.
23.02.2023

Technical Analysis & Forecast 23.02.2023

Gold might continue descending movement. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
22.02.2023

Forex Technical Analysis & Forecast 22.02.2023

Brent may continue falling. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.
21.02.2023

Forex Technical Analysis & Forecast 21.02.2023

Gold continues declining. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
20.02.2023

Forex Technical Analysis & Forecast 20.02.2023

The S&P 500 index continues falling. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and Gold.
17.02.2023

Forex Technical Analysis & Forecast 17.02.2023

Gold continues declining. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
16.02.2023

Forex Technical Analysis & Forecast 16.02.2023

Brent continues growing. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.