การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

การวิเคราะห์ทั่วไปคือวิธีประเมินว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในตลาดตอนนี้ และจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตบนพื้นฐานของเหตุการณ์และปัจจัยภายนอก สำหรับตลาดสกุลเงิน ปัจจัยดังกล่าวคือข่าว เศรษฐกิจ และสถิติทางการเงิน การประชุมของธนาคารกลางระดับโลก และการแถลงของตัวแทน วิธีพื้นฐานทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในแง่ของระยะสั้นและระยะยาว

05.06.2023

EUR: from heaven to earth. Overview for 05.06.2023

EURUSD has returned to stable fluctuations upon growing earlier.
02.06.2023

The cryptocurrency market digest (BTC). Overview for 02.06.2023

BTC is timidly rising, transactions volumes are falling.
02.06.2023

EURUSD is heading upwards. Overview for 02.06.2023

EURUSD recovered quickly.
01.06.2023

AUD is declining even faster. Overview for 01.06.2023

AUDUSD is clearly pulled towards another low.
01.06.2023

EUR is still weak. Overview for 01.06.2023

EURUSD is not finding the strength to rebound.
31.05.2023

The cryptocurrency market digest (BTC, SUI). Overview for 31.05.2023

BTC is saving strength, the market awaits Optimism and Sui unlocks.