การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ทั่วไป

การวิเคราะห์ทั่วไปคือวิธีประเมินว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในตลาดตอนนี้ และจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตบนพื้นฐานของเหตุการณ์และปัจจัยภายนอก สำหรับตลาดสกุลเงิน ปัจจัยดังกล่าวคือข่าว เศรษฐกิจ และสถิติทางการเงิน การประชุมของธนาคารกลางระดับโลก และการแถลงของตัวแทน วิธีพื้นฐานทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในแง่ของระยะสั้นและระยะยาว

29.09.2020

EURUSD is looking stable. Overview for 29.09.2020

EURUSD slowed down its rising correction and is waiting for the news.
29.09.2020

The Pound believed in Brexit. Overview for 29.09.2020

GBPUSD is reaching stability on Tuesday after rising the day before.
28.09.2020

The Euro is sticking to its two-month lows. Overview for 28.09.2020

The situation in EURUSD hasn’t significantly changed by Monday; the Euro remains weak.
25.09.2020

The USD is updating its two-month highs. Overview for 25.09.2020

EURUSD remains weak and may fall even lower.
24.09.2020

The Pound is looking weak. Overview for 24.09.2020

GBPUSD is trying to correct on Thursday but the COVID-19 pandemic and Brexit put too much pressure.
24.09.2020

The USD is riding high. Overview for 24.09.2020

On Thursday, EURUSD retreated to its two-month lows and may fall even deeper.
23.09.2020

The Australian Dollar is in thrall to bears. Overview for 23.09.2020

AUDUSD is quickly retreating and getting close to its 45-day lows.
22.09.2020

Investors’ interest in the USD was rekindled. Overview for 22.09.2020

EURUSD fell significantly last night and still remains under pressure.