การวิเคราะห์ฟอเร็กซ์ทั่วไป

การวิเคราะห์ทั่วไปคือวิธีประเมินว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในตลาดตอนนี้ และจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตบนพื้นฐานของเหตุการณ์และปัจจัยภายนอก สำหรับตลาดสกุลเงิน ปัจจัยดังกล่าวคือข่าว เศรษฐกิจ และสถิติทางการเงิน การประชุมของธนาคารกลางระดับโลก และการแถลงของตัวแทน วิธีพื้นฐานทำให้สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในแง่ของระยะสั้นและระยะยาว

24.06.2022

The cryptocurrency market digest (BTC, SOL, BNB). Overview for 24.06.2022

BTC recovered; Ronaldo will work with Binance.
24.06.2022

EURUSD: mood swing again. Overview for 24.06.2022

EURUSD is falling on Friday; market players aren’t confident about the future prospects.
23.06.2022

GBP is worrying about state employee. Overview for 23.06.2022

GBPUSD is falling – railway workers and teachers are on strike.
23.06.2022

EURUSD is “in the black”. Overview for 23.06.2022

EURUSD is back to growing after Powell calmed investors down.
22.06.2022

The cryptocurrency market digest (BTC, DOGE, CEL). Overview for 22.06.2022

BTC has little stamina, CEL has many fans.
22.06.2022

The USD is gaining steam again. Overview for 22.06.2022

EURUSD couldn’t keep its positive momentum – the asset is retreating.
22.06.2022

The Yen hit new lows – what’s next? Overview for 22.06.2022

USDJPY updated its 24-year highs and may continue rising.
21.06.2022

The Pound keeps on trying to get stronger. Overview for 21.06.2022

Пара GBPUSD осторожно повышается, рынок внимательно следит за рисками.