การวิเคราะห์เชิงเทคนิคและการคาดการณ์ฟอเร็กซ์

เชื่อกันว่าสกุลเงินจะเคลื่อนที่เป็นวัฏจักร ซึ่งหมายความว่าสามารถประมาณการและคาดการณ์ความผันผวนในอนาคตได้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิคช่วยพิจารณาพฤติกรรมคู่สกุลเงินบนพื้นฐานของมูลค่าที่ถูกซื้อขาย ทิศทางการเคลื่อนไหว ความสนใจของนักลงทุน และประวัติความผันผวน 

17.11.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 17.11.2022

Gold continues the wave of decline. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500.
16.11.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 16.11.2022

The S&P 500 index is correcting. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and Gold.
15.11.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 15.11.2022

Brent is winding up a wave of decline. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.
14.11.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 14.11.2022

EUR begins a wave of decline. Also in the overview: GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
11.11.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 11.11.2022

The S&P 500 stock index continues growing. Also in the overview: EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and Gold.
10.11.2022

Forex Technical Analysis & Forecas 10.11.2022

EUR might grow before falling. Also in the overview: GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
09.11.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 09.11.2022

GBP will continue developing wave of growth. Also in the overview: EUR, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
08.11.2022

Forex Technical Analysis & Forecast 08.11.2022

EUR may renew highs after correction. Also in the overview: GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.