การวิเคราะห์และคาดการณ์ทางเทคนิค

เชื่อกันว่าสกุลเงินจะเคลื่อนที่เป็นวัฏจักร ซึ่งหมายความว่าสามารถประมาณการและคาดการณ์ความผันผวนในอนาคตได้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิคช่วยพิจารณาพฤติกรรมคู่สกุลเงินบนพื้นฐานของมูลค่าที่ถูกซื้อขาย ทิศทางการเคลื่อนไหว ความสนใจของนักลงทุน และประวัติความผันผวน 

29.09.2023

Technical Analysis & Forecast 29.09.2023

The S&P 500 index could correct. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and Gold.
28.09.2023

Technical Analysis & Forecast 28.09.2023

EUR continues its downward trajectory. The overview also covers the dynamics of GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
27.09.2023

Technical Analysis & Forecast 27.09.2023

Brent continues its upward movement. The overview also describes the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Gold, and the S&P 500 index.
26.09.2023

Technical Analysis & Forecast 26.09.2023

AUD continues a wave of decline. The overview also covers the performance of EUR, GBP, JPY, CHF, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
25.09.2023

Technical Analysis & Forecast 25.09.2023

The yen continues a wave of growth. The overview also provides an analysis of EUR, GBP, CHF, AUD, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
22.09.2023

Technical Analysis & Forecast 22.09.2023

Gold could correct before a new decline. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and the S&P 500 index.
21.09.2023

Technical Analysis & Forecast 21.09.2023

AUD extends a wave of decline. The overview also covers the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, Brent, Gold, and the S&P 500 index.
20.09.2023

Technical Analysis & Forecast 20.09.2023

The S&P 500 index could continue its declining wave. The overview also describes the dynamics of EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, Brent, and Gold.