วิธีการผ่านการยืนยันตัวตน

การยืนยัน คือการตรวจสอบเอกสารข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและเป็นส่วนสำคัญในขั้นตอนการลงทะเบียนบัญชีซื้อขายที่ RoboForex ขั้นตอนการยืนยันจะใช้เวลา 2 วันทำการ

เพื่อให้ขั้นตอนการยืนยันเสร็จสิ้น คุณต้องยืนยันตัวตนของคุณ (การยืนยันหนังสือเดินทาง) และที่พักหรือที่อยู่จริงของคุณ (การยืนยันที่อยู่)

การยืนยันบัตรธนาคารและหมายเลขโทรศัพท์ไม่ใช่ข้อผูกมัดสำหรับการเริ่มต้นกิจกรรมการซื้อขาย แต่อาจจำเป็นสำหรับการดำเนินการด้วยบัญชี RoboForex

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับประเภทการยืนยันทั้งหมด

การยืนยันหนังสือเดินทาง

เอกสาร

 • หนังสือเดินทางระหว่างประเทศ
  (สองหน้าที่เห็นภาพถ่าย)

ในกรณีที่คุณไม่มี

 • หนังสือเดินทางในประเทศ
  (สองหน้าที่เห็นภาพถ่าย)
 • บัตรประชาชน
 • ใบอนุญาตพำนักอาศัย

ข้อกำหนด

1. คุณต้องระบุข้อมูลส่วนตัวของคุณและแนบสำเนาเอกสารดิจิทัลไปยังแบบฟอร์มพิเศษที่ส่วนสมาชิกของคุณ

2. สามารถบันทึกเอกสารได้โดยช่องทางต่อไปนี้

 • เครื่องสแกน
 • กล้องถ่ายรูป
 • กล้องเว็บแคม
 • โทรศัพท์มือถือ

3. ชื่อจริง ภาพถ่าย วันเกิด เลขลำดับเอกสารและหน่วยงานที่ออกเอกสาร วันที่ออก และระยะเวลาที่ใช้ได้ของเอกสารต้องมองเห็นอย่างชัดเจนและสามารถอ่านบนรูปภาพได้ง่าย

4. เราไม่รับเอกสารที่หมดอายุไปแล้วอย่างน้อย 3 เดือน หลังจากวันที่ส่งมา  

5. สามารถแนบรูปภาพเอกสารไปยังแบบฟอร์มขอยืนยันได้สูงสุด 4 ไฟล์

6. รองรับรูปแบบไฟล์ bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png ขนาดสูงสุด 4,096 Kb

7. รองรับทั้งภาพไฟล์ขาวดำและสี

8. รูปภาพเอกสารที่ถูกแก้ไขด้วยโปรแกรมจะไม่สามารถใช้งานได้

9. หากจำเป็นต้องเพิ่มกราฟิกพิเศษ (เช่น "ใช้สำหรับ RoboForex") สามารถทำได้โดยการเขียนข้อความในกระดาษต่างหากและวางใกล้กับเอกสารเมื่อทำการสแกน (ข้อมูลทั้งหมดบนเอกสารต้องเห็นอย่างชัดเจน)


คำแนะนำ

วิธียืนยันด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มในส่วนสมาชิก

วิธีถ่ายภาพให้ถูกต้องโดยการใช้เว็บแคม

ผ่านการยืนยันหนังสือเดินทาง

โปรดทราบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่คุณในกรณีที่คุณแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง (ข้อ 2.3 ในข้อตกลงของลูกค้า)

การยืนยันบัตรธนาคารปิดการยืนยันที่อยู่

การยืนยันที่อยู่

เอกสาร

ในการยืนยันที่พำนักอาศัยหรือที่อยู่จริง คุณสามารถแสดงเอกสารใดก็ได้ดังต่อไปนี้ ในกรณีที่เอกสารมีอายุไม่เกิน 6 เดือน (สามารถดูรายการยกเว้นได้ในข้อ 4 ของข้อกำหนด)

อสังหาริมทรัพย์: โฉนดที่ดิน ใบรับรองเงินให้สินเชื่อจำนอง ใบเรียกเก็บเงินจากการขาย หนังสือประกันการส่งสินค้า สัญญาเช่า

ใบแจ้งหนี้ค่าสาธารณูปโภค: ใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า, ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำ, ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์, ใบแจ้งหนี้ค่าแก๊ส, ใบแจ้งหนี้ค่าบริการรักษาความปลอดภัย, จดหมาย/การแจ้งเตือน จากบริษัทการจัดการและหน่วยงานที่อยู่อาศัยและสาธารณะ, ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์มือถือ, ใบแจ้งหนี้การสมัครสมาช่องทีวี

คุณยังสามารถแสดงบิลค่าสาธารณูปโภคที่เป็นที่อยู่ของคู่สมรส แต่ในกรณีนี้ คุณต้องแสดงทะเบียนสมรสด้วย

เอกสารในรูปแบบที่ได้รับการอนุมัติจากภาครัฐ

บริการทางธนาคาร: รายการเดินบัญชีธนาคารของคุณที่สามารถใช้ได้หรือบัตรชำระเงินของคุณ (เครดิตหรือเดบิต)


ข้อกำหนด

1. คุณต้องระบุข้อมูลส่วนตัวของคุณและแนบสำเนาเอกสารดิจิทัลไปยังแบบฟอร์มพิเศษที่ส่วนสมาชิกของคุณ

2. สามารถบันทึกเอกสารได้โดยช่องทางต่อไปนี้

 • เครื่องสแกน
 • กล้องถ่ายรูป
 • กล้องเว็บแคม
 • โทรศัพท์มือถือ

3. ชื่อจริง ที่พำนักอาศัยหรือที่อยู่ที่จริงของคุณ และวันที่ของภาพถ่ายเอกสารที่ใช้งานต้องมองเห็นอย่างชัดเจนและสามารถอ่านบนรูปภาพได้ง่าย

4. เอกสารต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ข้อยกเว้นสำหรับลูกค้าของ RoboForex Ltd: สัญญาเช่าที่มีผล ใบอนุญาตขับขี่ (หากมีที่อยู่) ทะเบียนบ้าน

5. เอกสารยืนยันต้องได้รับการรับรองโดยลายเซ็นและตราประทับของผู้มีอำนาจที่เป็นผู้ออกให้ (บาร์โค้ดเพียงพอสำหรับบิลค่าบริการครัวเรือนและสาธารณูปโภค) หรือเขียน/พิมพ์บนหัวหนังสือ

6. สามารถแนบรูปภาพเอกสารไปยังแบบฟอร์มขอยืนยันได้สูงสุด 2 ไฟล์

7. รองรับรูปแบบไฟล์ bmp, gif, jpg, jpeg, pdf, png ขนาดสูงสุด 4,096 Kb

8. เอกสารที่แสดงสำหรับการยืนยันที่อยู่ต้องมีระยะเวลาภายใน 1 ปี หรือจนกว่าจะหมดอายุ ในกรณีใดกรณีหนึ่ง

9. รองรับทั้งภาพไฟล์ขาวดำและสี

10. รูปภาพเอกสารที่ถูกแก้ไขด้วยโปรแกรมจะไม่สามารถใช้งานได้

11. หากจำเป็นต้องเพิ่มกราฟิกพิเศษ (เช่น "ใช้สำหรับ RoboForex") สามารถทำได้โดยการเขียนข้อความในกระดาษต่างหากและวางใกล้กับเอกสารเมื่อทำการสแกน (ข้อมูลทั้งหมดบนเอกสารต้องเห็นอย่างชัดเจน)


คำแนะนำ

วิธียืนยันด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มในส่วนสมาชิก

วิธีถ่ายภาพให้ถูกต้องโดยการใช้เว็บแคม

ผ่านการยืนยันหนังสือเดินทาง

โปรดทราบ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการแก่คุณในกรณีที่คุณแสดงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง (ข้อ 2.3 ในข้อตกลงของลูกค้า)

การยืนยันหนังสือเดินทางปิดการยืนยันข้อความสั้น

การยืนยันข้อความสั้น

การยืนยันข้อความสั้นคืออะไร?

การยืนยันข้อความสั้นคือการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ การยืนยันข้อความสั้นจะทำให้คุณสามารถเปิดใช้งานบริการหนึ่งอย่างหรือบริการอื่นๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนตัวและเงินทุนในส่วนสมาชิกของคุณ


บริการ

โปรดทราบ! บริการทั้ง 3 อย่าง สามารถใช้งานได้ฟรีสำหรับลูกค้าของ RoboForex

 1. การส่งรหัสยืนยันข้อความสั้นสำหรับการโอนเงินหรือถอนเงิน
 2. การส่งข้อความสั้นเกี่ยวกับการอนุญาตในส่วนสมาชิกของคุณ
 3. การยืนยันการอนุญาตในส่วนสมาชิกของคุณโดยใช้รหัสที่ส่งทางข้อความสั้น

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการเหล่านี้ได้ที่หน้า "การตรวจสอบสองขั้นตอน" บนเว็บไซต์ของเรา


คำแนะนำ

 1. ล็อกอินเพื่อไปที่ "ส่วนสมาชิก" RoboForex ของคุณ และเลือกหน้า "การยืนยันข้อความสั้น" จากส่วน "ประวัติส่วนตัว"

 2. ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณในรูปแบบสากลและคลิก "ยืนยัน"

 3. รหัสยืนยันจะถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ใส่รหัสยืนยันที่คุณได้รับและคลิก "ยืนยัน"

 4. หลังจากผ่านขั้นตอนการยืนยันข้อความสั้น คุณจะมีโอกาสในการเปิดใช้บริการข้อความสั้นหนึ่งอย่างหรือมากกว่า คลิกบริการที่คุณสนใจและคลิก "ยืนยัน"

 5. รหัสยืนยันจะถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ใส่รหัสยืนยันที่คุณได้รับในช่องที่กำหนดและคลิก "ยืนยัน"

หลังจากเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนที่จำเป็น บริการข้อความสั้นที่คุณเลือกจะถูกเปิดใช้งาน

ผ่านการยืนยันข้อความสั้น

การยืนยันที่อยู่ปิดการยืนยันบัตรธนาคาร

การยืนยันบัตรธนาคาร

การยืนยันบัตรธนาคารคืออะไร?

หากคุณต้องการถอนเงินจากบัญชีของคุณไปยังบัตรธนาคารคุณอาจต้องทำการยืนยัน มาตรการความปลอดภัยนี้ถูกนำเข้ามาใช้เพื่อมอบความปลอดภัยเพิ่มเติมให้กับเงินในบัญชีซื้อขายของคุณและป้องการการฉ้อโกงที่อาจเป็นไปได้

การยืนยันบัตรธนาคารไม่ใช่ขั้นตอนที่เป็นข้อผูกมัด แต่ฝ่ายงานการชำระเงินของบริษัทอาจขอให้ดำเนินการโดยเมื่อคุณถอนเงิน เพื่อช่วยประหยัดเวลาในอนาคต เราแนะนำให้คุณยืนยันบัตรธนาคารไว้ล่วงหน้า


ยืนยันบัตรธนาคารได้อย่างไร? 

ขั้นตอนการยืนยันนั้นง่ายมาก คุณต้องอัปโหลดรูปภาพด้านหน้าและด้านหลังของบัตรไปยังแบบฟอร์มพิเศษในส่วนสมาชิกของคุณ

1. สามารถบันทึกเอกสารได้โดยช่องทางต่อไปนี้

 • เครื่องสแกน
 • กล้องถ่ายรูป
 • กล้องเว็บแคม
 • โทรศัพท์มือถือ

2. ทางด้านหน้าของบัตร ให้ซ่อนหมายเลขของบัตรทั้งหมดระหว่างหกหลักแรกและสี่หลักสุดท้าย

ตัวอย่าง

3. ทางด้านหลังของบัตร ให้ซ่อนรหัส CVV/CVC

ตัวอย่าง

ผ่านการยืนยันบัตรธนาคาร

การยืนยันข้อความสั้นปิดการยืนยันหนังสือเดินทาง

คำถามที่พบบ่อย

ฉันสามารถผ่านการยืนยันโดยการใช้เอกสารที่ไม่ได้ระบุอยู่ในรายการได้หรือไม่?

ได้ คุณสามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ คุณต้องเป็นประชากรของหนึ่งในประเทศที่บริษัทได้มีเงื่อนไขพิเศษสำหรับขั้นตอนการยืนยัน รายชื่อของประเทศเหล่านี้สามารถพบได้ด้านล่าง

การยืนยันหนังสือเดินทาง

อินเดีย: บัตร Aadhar, บัตร Pan, บัตรลงคะแนน, ใบขับขี่

เม็กซิโก: บัตรลงคะแนน

ซาอุดิอารเบีย: ใบอนุญาตพำนักอาศัย

ศรีลังกา: ใบขับขี่ (กรณีที่ไม่มีหนังสือเดินทางในภาษาอังกฤษ)

ออสเตรเลีย: ใบขับขี่ + รายการเดินบัญชีที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่ไม่มีหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน)

ไนจีเรีย: บัตรลงคะแนน + หมายเลขประจำตัวประชาชน (กรณีที่ไม่มีหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน)

การยืนยันที่อยู่

จีน: ใบขับขี่บัตรประชาชน (หน้าบัตรและหลังบัตร)

บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย: ใบขับขี่บัตรประชาชน

การดำเนินการคำร้องใช้เวลานานเท่าไร?

คำร้องของคุณสำหรับการยืนยันใดๆ ก็ตาม (ยกเว้นข้อความสั้น) อาจใช้เวลาดำเนินการสูงสุด 2 วันทำการ เวลาตอบกลับที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนของคำร้องที่ได้รับ

เราจะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถดำเนินการคำร้องได้รวดเร็วที่สุด ส่วนใหญ่เอกสารของคุณจะได้รับการยืนยันในวันเดียวกับที่คุณส่งเอกสารมา

ต้องทำอย่างไรหากฉันไม่มีเอกสารสำหรับการยืนยันที่อยู่ดังรายการ?

หากคุณไม่มีเอกสารที่ต้องการ คุณสามารถใช้รูปแบบอื่นได้ ยกตัวอย่างเช่น รายการเดินบัญชีธนาคารของคุณ

เราขอแนะนำคุณให้อ่านรายชื่อของเอกสารอย่างรอบคอบ เนื่องจากคุณอาพลาดรูปแบบเอกสารที่คุณมีได้

หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข โปรดติดตามฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ของบริษัท

ฉันต้องการเปิดบัญชีองค์กร ฉันต้องทำการยืนยันหรือไม่?

การเปิดบัญชีและการยืนยันสำหรับบัญชีองค์กรที่บริษัทของเราจะมีขั้นตอนพิเศษ ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนดำเนินการสามารถพบได้บนเว็บไซต์ของเรา

คำขอยืนยันของฉันถูกดำเนินการเป็นเวลามากกว่า 2 วัน ทำไม?

ปัญหาเกิดขึ้นในขณะที่คุณส่งคำขอยืนยัน ไฟล์พร้อมรูปภาพของเอกสารที่อัปโหลดอาจไม่ถูกต้อง (เช่น รูปแบบหรือขนาดไฟล์ไม่ถูกต้อง) ส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญของบริษัทไม่ได้รับไฟล์เหล่านั้น

โปรดตรวจสอบแบบฟอร์มของการส่งเอกสารอีกครั้ง หากสถานะคำร้องของคุณ (ด้านบน) ไม่เปลี่ยนเป็น "รอการยืนยัน" ให้ลองส่งใหม่อีกครั้ง

นอกจากนี้ คำขอยืนยันอาจถูกปฏิเสธผ่านอีเมล ตรวจสอบกล่องข้อความของคุณ รวมถึงโฟลเดอร์ "ขยะ"

หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข โปรดติดตามฝ่ายสนับสนุนออนไลน์ของบริษัท

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะส่งเอกสารโดยไม่กรอกแบบฟอร์มในส่วนสมาชิก?

ใช่ เป็นไปได้สำหรับการยืนยันที่อยู่และหนังสือเดินทาง ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีส่งเอกสารโดยไม่กรอกแบบฟอร์มในส่วนสมาชิกสามารถพบได้ในคำแนะนำของเรา

ข้อมูลที่ร้องขอจะได้รับการจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย ไม่มีการส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม และไม่ได้นำไปใช้ ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกร้องขอตามความต้องการของหน่วยงานที่กำกับดูแลและควบคุมกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจของเรา

สอบถาม

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่? คลิกไอคอนที่อยู่มุมขวาล่างของหน้าจอ เพื่อรับคำตอบสำหรับทุกคำถามที่คุณมี

หรือระบุเบอร์โทรศัพท์ของคุณในแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะโทรหาคุณทันที
โทรกลับ
สอบถาม