ถ่ายเอกสารโดยใช้กล้องเว็บแคม

1. คลิก "กล้องเว็บแคม" เพื่อเปิดกล้องเว็บแคมของคุณ

2. หากคุณไม่ได้ติดตั้งกล้องเว็บแคม ข้อความ "กรุณาติดตั้งกล้องของคุณ" จะแสดงขึ้นมาในหน้าต่าง

3. นำเอกสารของคุณไปที่กล้อง ให้ข้อมูลทั้งหมดแสดงในหน้าต่างและคลิกปุ่ม "ถ่ายภาพ"

4. คุณสามารถถ่ายภาพได้อีกครั้ง หากรูปภาพไม่ชัดเจน หรือคลิกปุ่ม "ยืนยัน" หากรูปภาพชัดเจน

5. รูปภาพที่ถ่ายจะแนบไปในช่องใต้ปุ่ม "กล้องเว็บแคม" โดยอัตโนมัติ

โปรดทราบ คุณสามารถถ่ายได้เพียง 2 รูป เท่านั้น