เงินจากบัญชีซื้อขายจะถอนไปที่ไหน?

เงินจากบัญชีซื้อขายจะถอนไปยังบัญชีโอนของกระเป๋าเงินที่เลือก หากสกุลเงินของบัญชีซื้อขายแตกต่างจากสกุลเงินของบัญชีโอน เงินจะได้รับการแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนภายในของบริษัท