ทำไมยอดคงเหลือบัญชีโอนแตกต่างจากยอดคงเหลือทั้งหมดของบัญชีซื้อขายในสกุลเงินเดียวกัน?

ยอดคงเหลือกระเป๋าเงินจะไม่แสดงยอดคงเหลือทั้งหมดของบัญชีซื้อขาย เงินในกระเป๋าเงินไม่มีผลต่อยอดเงินของบัญชีซื้อขาย