เป็นไปได้หรือไม่ที่จะฝากเงินไปยังบัญชีซื้อขายของฉันด้วยสกุลเงินที่อยู่ในรายการของกระเป๋าเงิน โดยการใช้บัญชีโอนในสกุลเงินที่แตกต่างกัน?

ได้ แต่เงินที่ฝากจะแปลงเป็นสกุลเงินของบัญชีตามอัตราแลกเปลี่ยนภายในของบริษัท