ฉันสามารถฝากเงินไปยังบัญชีซื้อขายของฉันได้อย่างไร หากสกุลเงินของบัญชีไม่มีอยู่ในรายการของบัญชีโอน?

คุณสามารถเลือกบัญชีโอนใดๆ เพื่อฝากเงินได้ หากสกุลเงินของบัญชีโอนแตกต่างจากสกุลเงินของบัญชีที่คุณฝากเงิน เงินจะได้รับการแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนภายในของบริษัท