การฝากเงินไปยังกระเป๋าเงินใช้สกุลเงินอะไร?

กระเป๋าเงินรองรับบัญชีโอน 3 สกุลเงิน ได้แก่ USD, EUR, และ GOLD หากสกุลเงินที่ฝากแตกต่างจากสกุลเงินของบัญชีโอน เงินจะได้รับการแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยนภายในของบริษัท