หากฉันไม่มีสกุลเงินเฉพาะในส่วนสมาชิกของฉัน ฉันสามารถเปิด Wallet ในสกุลเงินนี้ได้หรือไม่?