สวอปได้รับการคำนวณอย่างไร

ในตลาดฟอเร็กซ์ ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บด้วยโรลโอเวอร์ (สวอป) สำหรับการเปลี่ยนตำแหน่งข้ามคืน จำนวนของสวอปขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างอัตราธนาคารของสกุลเงินฐานและสกุลเงินที่สองในคู่สกุลเงิน สวอปสามารถเป็นได้ทั้งค่าบวกและค่าลบ

อัตราสวอปของ RoboForex กำหนดขึ้นตามอันตราสวอปจากผู้ให้บริการสภาพคล่องของเรา อัตราสวอปปัจจุบันสำหรับแต่ละเครื่องมือซื้อขายสามารถพบได้ที่ส่วน "ข้อมูลเฉพาะของสัญญา" ในเว็บไซต์ของเรา