สวอปได้รับการคำนวณอย่างไร

ในตลาดการเงิน ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บค่าโรลโอเวอร์ (Swap) สำหรับถือตำแหน่งข้ามเที่ยงคืน จำนวนของสวอปขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างอัตราธนาคารของสกุลเงินฐานและสกุลเงินที่สองในคู่สกุลเงิน สวอปสามารถเป็นได้ทั้งค่าบวกและค่าลบ

อัตราสวอปของ RoboForex กำหนดขึ้นตามอันตราสวอปจากผู้ให้บริการสภาพคล่องของเรา อัตราสวอปปัจจุบันสำหรับแต่ละเครื่องมือซื้อขายสามารถพบได้ที่ส่วน "ข้อมูลเฉพาะของสัญญา" ในเว็บไซต์ของเรา