คำสั่งหยุด ทำงานอย่างไร

คำสั่ง Stop เป็นทริกเกอร์ เมื่อมันถึงระดับ คำสั่งที่เกี่ยวข้องจะถูกสร้างขึ้นมา

มีคำสั่ง Stop และ Stop-Limit:

เมื่อคำสั่ง Stop เปิดใช้งาน คำสั่งตลาดจะถูกสร้างขึ้นมา

เมื่อคำสั่ง Stop-Limit เปิดใช้งาน คำสั่ง Limit จะถูกสร้างขึ้นมา

ราคาของคำสั่ง Stop เป็นทริกเกอร์ และเมื่อมันถึงระดับ คำสั่งที่สอดคล้องกัน (ตลาดหรือจำกัด) จะถูกสร้างขึ้นมา