คำสั่งหยุด ทำงานอย่างไร

คำสั่ง Stop ทำงาน และเมื่อถึงระดับ คำสั่งตลาดที่เกี่ยวข้องหรือ Limit ถูกสร้างโดยแพลตฟอร์ม

มีคำสั่ง Stop 2 ประเภท:

  1. Stop Loss, Buy Stop, Sell Stop เมื่อราคาสินทรัพย์ถึงระดับที่กำหนดในประเภทคำสั่งเหล่านี้ ระบบจะสร้างคำสั่งตลาดเพื่อซื้อหรือขาย (Buy Stop, Sell Stop) หรือปิดคำสั่งเพื่อจำกัดการสูญเสีย (Stop Loss)
  2. Stop-Limit คำสั่งที่ผสานฟีเจอร์ของคำสั่ง Stop และ Limit เมื่อราคาสินทรัพย์ถึงระดับที่กำหนดในประเภทคำสั่งเหล่านี้ ระบบสร้างคำสั่ง Limit ที่ราคาที่กำหนดโดยนักเทรดเมื่อเปิด