ทำไมคำสั่งไม่ได้รับการดำเนินการตามราคาที่ประกาศ

การตั้งราคาซื้อที่สูงกว่าปัจจุบัน (Buy Stop) การตั้งราคาขายที่ต่ำกว่าปัจจุบัน (Sell Stop) และคำสั่งหยุดการขาดทุน (Stop Loss) จะได้รับการดำเนินการในราคาปัจจุบันที่เวลาของการประมวลผลคำสั่ง คำสั่งตั้งซื้อล่วงหน้า (Buy Limit), คำสั่งตั้งขายล่วงหน้า (Sell Limit) และคำสั่งตั้งจุดทำกำไร (Take Profit) จะดำเนินการที่ราคาของคำสั่ง