เปิดตำแหน่งอย่างไร

ตำแหน่งในเทอร์มินัลการเทรดสามารถเปิดได้หลายวิธี วิธีทั่วไปที่สุดมีดังนี้:

  1. เลือกตราสารที่ต้องการในช่องที่มีราคา (หรือในช่องอื่นที่แสดงตราสาร)
  2. คลิกขวาติกเกอร์ตราสารและเลือก "คำสั่งใหม่" จากเมนู
  3. กำหนดพารามิเตอร์คำสั่ง (ประเภท, ปริมาณ, ระดับ Stop Loss และ Take Profit)
  4. เลือกทิศทางคำสั่ง (ซื้อหรือขาย) และคลิกปุ่มที่เกี่ยวข้อง

อีกทั้งคุณยังสามารถเปิดตำแหน่งใหม่ได้จากเมนูหลักของเทอร์มินัลหรือใช้ "การเทรดคลิกเดียว"