เหตุใดตำแหน่งไม่ได้ปิดแม้ว่าจะมีราคาอยู่ในกราฟ

ในตลาดมีราคา 2 รูปแบบ ได้แก่ ราคาของผู้ขาย (Ask) และราคาของผู้ซื้อ (Bid)

กราฟจะแสดงราคา Bid
ดังนั้น:
  • คำสั่งขายจะเปิดที่ราคา Bid และปิดที่ราคา Ask
  • คำสั่งซื้อจะเปิดที่ราคา Ask และปิดที่ราคา Bid
พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้
 
ในคำสั่งขายของคุณ ตั้งคำสั่งหยุดการขาดทุนไว้ที่ 1.2970 ราคาในกราฟถึง 1.2968 แต่คำสั่งถูกปิดโดยราคาหยุดการขาดทุน ในกรณีนี้ 1.2968 คือราคา Bid ที่ดีที่สุด และได้รับสเปรด 2 จุด ราคา Ask คือ 1.2970 (กล่าวคือ Ask = Bid + สเปรด = 1.2968 +0.0002 = 1.2970)
 
คำสั่งขายได้รับการดำเนินการที่ราคา Ask ดังนั้นคำสั่งขายถูกปิดโดยคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ราคา "Bid 1.2968 Ask 1.2970"