เหตุใดตำแหน่งไม่ได้ปิดแม้ว่าจะมีราคาอยู่ในกราฟ

ค่าเริ่มต้น กราฟของตราสารการเทรดในเทอร์มินัลเทรดแสดงราคา Bid แต่ไม่ทุกตำแหน่งถูกปิดที่ราคานี้

ตำแหน่ง Long (ซื้อ) ถูกเปิดที่ราคา Ask และถูกปิดที่ราคา Bid ตำแหน่ง Short (ขาย) ในทางกลับกันถูกเปิดที่ราคา Bid และปิดที่ราคา Ask

ส่งผลให้บนกราฟคุณสามารถมองเห็นเฉพาะราคา Bid ที่ตำแหน่ง long (ซื้อ) ของคุณถูกปิด

มันสามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายโดยการเปิดเส้น Ask ในการตั้งค่ากราฟ