ฉันสามารถดูรายการของตราสารที่สามารถซื้อขายได้และค่าสเปรดได้ที่ไหน?

ข้อมูลทั้งหมดสามารถพบได้บนหน้า "คุณสมบัติของสัญญา"

โปรดทราบว่า คุณสมบัติสำหรับตราสารเดียวกันอาจแตกต่างในหลายๆ พารามิเตอร์บนประเภทบัญชีที่แตกต่างกัน อันดับแรก เราแนะนำให้เลือกประเภทบัญชีของคุณในตารางและจากนั้นตราสารที่ต้องการ