ฉันต้องทำอย่างไรหากกราฟบอกว่า "กำลังรออัปเดต"?

ปิดกราฟที่กำลังอัปเดตและเปิดอีกครั้ง

หากไม่สามารถแก้ไขได้ รีสตาร์ทแพลตฟอร์มและจากนั้นเปิดกราฟที่ต้องการอีกครั้ง