ทำไมคำสั่งถูกปิดโดยที่ฉันไม่ได้ดำเนินการ?

ในกรณีที่ระดับมาร์จิ้นบนบัญชีซื้อขายของลูกค้าเท่ากับหรือน้อยกว่าระดับ Stop Out บริษัทมีสิทธิ์ที่จะปิดตำแหน่งที่เปิดบนบัญชีนี้ที่ราคาตลาดปัจจุบันโดยไม่ต้องแจ้งเตือนหรือได้รับความยินยอมจากลูกค้า ค่า Stop Out สำหรับบัญชีซื้อขายทุกประเภทสามารถพบได้ใน ตารางเปรียบเทียบ บนเว็บไซต์ของบริษัท ลูกค้าควรทราบว่าระดับ Stop Loss และ Take Profit มาพร้อมกับคุณสมบัติ Trailing Stop ซึ่งอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมตำแหน่งของพวกเขาถูกปิดโดยโบรกเกอร์