ยอดเงินฝากขั้นต่ำเป็นเท่าไร?

เงินฝากขั้นต่ำขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชี:

  • ProCent, Pro, Prime และ ECN: 10 USD / 10 EUR หรือเทียบเท่าในสกุลเงินบัญชี
  • R StocksTrader: 100 USD / 100 EUR