ยอดเงินฝากขั้นต่ำเป็นเท่าไร?

เงินฝากขั้นต่ำขึ้นอยู่กับประเภทของบัญชี:

  • Pro-Cent, Pro-Standard และ ECN: 10 USD / 10 EUR หรือเทียบเท่าในสกุลเงินบัญชี
  • Prime: 5,000 USD หรือเทียบเท่าในสกุลเงินบัญชี
  • R Trader: 100 USD / 100 EUR