ยอดเงินฝากขั้นต่ำเป็นเท่าไร?

ไม่มียอดเงินฝากขั้นต่ำสำหรับบัญชี cent, standard, ECN และพันธมิตร

ยอดเงินฝากขั้นต่ำสำหรับบัญชี Prime คือ 5,000 USD สำหรับบัญชีหุ้น – 100 USD

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทบัญชี