"การไหลของการซื้อขายไม่ว่าง" หมายความว่าอย่างไร

"การไหลของการซื้อขายไม่ว่าง" จะปรากฏเมื่อลูกค้าส่งคำสั่งใหม่ไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยไม่รอการตอบรับของคำร้องก่อนหน้านี้ โดยปกติข้อความนี้แสดงถึงการสูญเสียการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ซื้อขายในระยะสั้น ลูกค้าจะไม่ได้รับข้อความตอบรับจากเซิร์ฟเวอร์ และคำสั่งถัดไปจะถูกวางไว้ในคิวบนเทอร์มินัลของลูกค้า

เพื่อแก้ปัญหานี้ โปรดรีสตาร์ทเทอร์มินัล