ทำไมเทอร์มินัล MetaTrader 4/5 บอกว่า "ไม่มีการเชื่อมต่อ" เมื่อฉันพยายามเชื่อมต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์?

เหตุผลที่เป็นไปได้ของ "ไม่มีการเชื่อมต่อ" อาจเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่แย่หรือปัญหากับเซิร์ฟเวอร์

หากต้องการแก้ไขปัญหา ให้ลองทำต่อไปนี้:

  1. ตรวจสอบอินเทอร์เน็ตของคุณว่าคงที่และดี
  2. หากว่าเป็นเช่นนั้น ลองสแกนเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง คลิกซ้ายบนข้อความ "ไม่มีการเชื่อมต่อ" ที่มุมล่างขวาของเทอร์มินัลและเลือก "สแกนเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง"
  3. หากสแกนอีกครั้งยังไม่สามารถแก้ไขได้ ให้เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณอีกครั้งในเมนูหลักของเทอร์มินัล

หากขั้นตอนข้างต้นไม่สามารถช่วยได้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ออนไลน์ของเราในช่องทางที่คุณสะดวก