ทำไมตำแหน่งถูกปิดที่ราคา ซึ่งไม่ได้อยู่บนกราฟ?

ตำแหน่งระยะสั้น (คำสั่งขาย) ถูกเปิดที่ราคา Bid (ผู้ซื้อ) และถูกปิดที่ราคา Ask (ผู้ขาย) ตำแหน่งระยะยาว (คำสั่งซื้อ) ถูกเปิดที่ราคา Ask (ผู้ขาย) และถูกปิดที่ราคา Bid (Buyers)

โปรดทราบ ว่ากราฟในเทอร์มินัลซื้อขายแสดงราคา Bid หากจำเป็น เทอร์มินัลอาจถูกปรับแต่งให้แสดงราคา Ask

ตัวอย่าง:

สำหรับตำแหน่งระยะสั้นของคุณ (ขาย) คำสั่งง Stop Loss ถูกกำหนดที่ 1.2970 ราคาบนกราฟถึงระดับ 1.2968 แต่นั่นคือราคา Bid จากสเปรดที่ได้รับ 2 จุด ณ ขณะนั้น ราคา Ask คือ 1.2970 (กล่าวคือ Ask = Bid + สเปรด = 1.2968 +0.0002 = 1.2970) ตำแหน่งของคุณถูกปิด เพราะคำสั่ง Stop Loss สำหรับตำแหน่งระยะสั้นถูกดำเนินการที่ราคา Ask

ในกรณีนี้ คำสั่ง Stop Loss ได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้อง เพราะราคา Ask ถึงระดับที่กำหนดในคำสั่ง