ทำไมการดำเนินคำสั่งถึงไม่ประกาศราคา?

คำสั่ง Buy Stop, Sell Stop และ Stop Loss คือเงื่อนไข ซึ่งหากเป็นไปตามเงื่อนไข จะส่งคำสั่งตลาด คำสั่งตลาดได้รับการดำเนินการที่ราคาที่ไม่ได้ระบุในคำสั่ง แต่ที่ราคาปัจจุบันตอนที่ดำเนินคำสั่ง นั่นคือสาเหตุว่าทำไมราคาที่มีบนตลาดเมื่อคำสั่งได้รับการดำเนินการอาจแตกต่างจากราคาที่ระบุในคำสั่ง

คำสั่ง Buy Limit, Sell Limit, and Take Profit ได้รับการดำเนินการที่ราคาที่ระบุในคำสั่งหรือราคาที่ดีกว่า หากราคาดังกล่าวมีอยู่บนตลาด คำสั่งจะได้รับการดำเนินการ