ทำไมการดำเนินคำสั่งถึงไม่ประกาศราคา?

คำสั่งประเภทต่อไปนี้สามารถดำเนินการได้ที่ราคาประกาศ: Buy Stop, Sell Stop, และ Stop Loss

เมื่อคำสั่งเหล่านี้ทำงาน ระบบจะส่งคำสั่งตลาด ซึ่งถูกดำเนินการที่ราคาปัจจุบันตอนที่คำสั่งได้รับการดำเนินการ นี่คือสาเหตุว่าทำไมมีความแตกต่างระหว่างราคาที่กำหนดในคำสั่งล่วงหน้าและราคาดำเนินการ

ประเภทอื่นของคำสั่งล่วงหน้า Buy Limit, Sell Limit และ Take Profit ถูกดำนินการที่ราคาที่กำหนดหรือดีกว่า หากราคาดังกล่าวมีอยู่บนตลาดเมื่อได้รับการดำเนินการ