มาร์จิ้นได้รับการคำนวณอย่างไร?

1. การใช้เครื่องคำนวณการเทรด

2. ตามสูตร

มาร์จิ้นถูกคำนวณตามสูตรต่อไปนี้:

<มาร์จิ้น> = <ขนาดสัญญา> / <เลเวอเรจ>

ซึ่ง:
ขนาดสัญญา - ปริมาณคำสั่งในสกุลเงินฐานของตราสารเทรด (สกุลเงินแรกในติกเกอร์) ปริมาณคำสั่งของ 1 ล็อต สำหรับคู่สกุลเงินทั้งหมดเท่ากับ 100,000 หน่วย ของสกุลเงินฐานของตราสาร
เลเวอเรจ - ค่าเลเวอเรจ

ตัวอย่าง:

คุณซื้อ 1 ล็อต ของ EURUSD
สกุลเงินบัญชี: ยูโร
เลเวอเรจ: 1:100

<มาร์จิ้น> = 100,000 / 100 = 1,000 EUR

หากสกุลเงินบัญชีของคุณแตกต่างจากสกุลเงินฐานของตราสาร คุณต้องแปลงจำนวนมาร์จิ้นไปเป็นสกุลเงินบัญชีที่อัตราเมื่อตำแหน่งของคุณเปิด

ตัวอย่าง:

คุณซื้อ 1 ล็อต ของ EURUSD
สกุลเงินบัญชี: USD
มาร์จิ้นในสกุลเงินฐานของสินทรัพย์: 1,000 EUR
อัตรา EURUSD ปัจจุบัน: 1.2345

<มาร์จิ้น> = 1,000 * 1.2345 = 1,234.50 USD