มาร์จิ้นได้รับการคำนวณอย่างไร?

หากต้องการคำนวณค่านี้ เราแนะนำให้คุณใช้ เครื่องคำนวณฟอเร็กซ์

สูตรที่ถูกใช้สำหรับการคำนวณมาร์จิ้นในสกุลเงินฐานของตราสารที่ซื้อขาย:

<มาร์จิ้น> = <ขนาดของสัญญา> / <เลเวอเรจ>

สกุลเงินฐานของตราสารคือสกุลเงินแรกในติกเกอร์ของตราสาร ยกตัวอย่าง:

  • EURUSD – สกุลเงินฐานคือ EUR
  • USDCHF – สกุลเงินฐานคือ USD
  • GBPUSD – สกุลเงินฐานคือ GBP

ขนาดของสัญญา คือปริมาณของคำสั่งในสกุลเงินฐานของตราสาร

1 ล็อต เท่ากับ 100,000 หน่วย ของสกุลเงินฐานเสมอ ดังนั้น:

  • 0.1 ล็อต = 100,000 * 0.1 = 10,000 หน่วย ของสกุลเงินฐาน
  • 0.01 ล็อต = 100,000 * 0.01 = 1,000 หน่วย ของสกุลเงินฐาน

เลเวอเรจ คือค่าเลเวอเรจ ยกตัวอย่าง:

  • เลเวอเรจ 1:50 - 50
  • เลเวอเรจ 1:100 - 100

หลังจากการคำนวณมาร์จิ้นในตราสาร สกุลเงินฐานต้องถูกเปลี่ยนไปเป็นสกุลเงินของบัญชี (USD, EUR, RUB, or GOLD) ที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ปัจจุบัน ณ ตอนที่ตำแหน่งถูกเปิด

ตัวอย่าง:

ผู้เทรด ซึ่งมีเลเวอเรจ 1:100 ซื้อ 1 ล็อต ของ EURUSD มาร์จิ้นสำหรับตำแหน่งนี้ได้รับการคำนวณดังนี้:

สกุลเงินฐานสำหรับ EURUSD ตำแหน่งระยะยาวคือ EUR มาร์จิ้นสำหรับตำแหน่งนี้เท่ากับ 100,000 / 100 = 1,000 EUR