คำนวณเงินที่ต้องการในหนึ่งจุดอย่างไร

สูตร: <เงินที่ต้องการใน 1 จุด> = (สัญญา * (ราคา + หนึ่งจุด)) - (สัญญา * ราคา),
 
ตัวอย่าง: การคำนวณหนึ่งจุดของ EURGBP สกุลเงินของบัญชีซื้อขายคือดอลลาร์สหรัฐ
 
ผู้เทรดเปิดตำแหน่ง:
 
ซื้อ 1 ล็อต EURGBP ที่ 0.8365
สัญญา = 100,000
ราคา = 0.8365
หนึ่งจุด = 0.0001
  1. ต้นทุนของ 1 จุดสำหรับ «ซื้อ 1 ล็อต EURGBP ที่ 0.8365» = (100.00 * (0.8365 +0.0001)) - (100.000 * 0.8365) = 10 GBP
  2. เมื่อสกุลเงินของบัญชีซื้อขายคือ USD กำไรและขาดทุนจะได้รับการคำนวณในสกุลเงิน USD ดังนั้นต้นทุนของ 1 จุดที่ได้รับการคำนวณใน GBP ควรจะถูกแปลงเป็น USD
  3. 10 GBP * GBP / USD rate = 10 * 1.5417 = 15.47 USD.
 
ดังนั้นต้นทุนของ 1 จุดสำหรับ "ซื้อ 1 ล็อต EURGBP ที่ 0.8365" มีค่าเท่ากับ 15.47 USD