คำนวณต้นทุนของจุดหนึ่งอย่างไร?

ต้นทุนของ 1 จุดของราคาตราสารทางการเงินถูกคำนวณตามสูตรดังต่อไปนี้:

<ต้นทุนของ 1 จุด> = (สัญญา * (ราคา + One_Point)) - (สัญญา * ราคา)

ซึ่ง:
สัญญา – ขนาดของสัญญา
ราคา – ราคาปัจจุบันของตราสาร
One_Point – ขนาดของ 1 จุด

ตัวอย่าง:

มาคำนวณต้นทุนของ 1 จุด สำหรับตำแหน่ง long ของ 1 ล็อต ใน EURGBP เพื่อเปิดบนบัญชีด้วย USD เป็นสกุลเงินฐานที่ราคา 0.8365

สัญญา: 100,000 (1 ล็อต คือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินฐาน)
ราคา: 0.8365
One_Point: 0.0001

<ต้นทุนของ 1 จุด> = (100,000 * (0.8365 + 0.0001)) - (100,000 * 0.8365) = 10.00 GBP

หากต้องการเปลี่ยนจำนวนนี้ไปเป็นสกุลเงินของบัญชี คูณมันด้วยอัตราปัจจุบันของ GBPUSD

10.00 GBP * 1.5417 = 15.47 USD

หากต้องการค้นหาต้นทุนของ 1 จุดของสินทรัพย์บางอย่างอย่างรวดเร็ว เราแนะนำให้ใช้เครื่องคำนวณการเทรด