เหตุใดข้อความ "เงินไม่เพียงพอ" จึงปรากฏเมื่อฉันพยายามเปิดตำแหน่ง

"มีเงินไม่เพียงพอ" หมายความว่ามีมาร์จิ้นไม่เพียงพอบนบัญชีของคุณเพื่อเปิดตำแหน่งของปริมาณที่ต้องการ

ต้องทำอะไรในสถานการณ์นี้?

  1. ฝากเงินไปที่บัญชีของคุณหรือโอนเงินจากบัญชีอื่นเพื่อเพิ่มจำนวนมาร์จิ้นฟรี
  2. ลดปริมาณของตำแหน่งที่คุณต้องการเปิด
  3. ปิดตำแหน่งเปิดอื่นๆ บนบัญชีของคุณ

วิธีการค้นหาจำนวนมาร์จิ้นที่ต้องการเพื่อเปิดตำแหน่ง

วิธีการที่ง่ายที่สุดในการค้นหาปริมาณมาร์จิ้นคือการใช้เครื่องคำนวณการเทรด ซึ่งสามารถพบได้บนหน้าที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ของเรา

อีกทั้งคุณยังสามารถใช้สูตรการคำนวณ:

<มาร์จิ้น> = <ขนาดของสัญญา> / <เลเวอเรจ>