เหตุใดข้อความ "เงินไม่เพียงพอ" จึงปรากฏเมื่อฉันพยายามเปิดตำแหน่ง

"เงินไม่เพียงพอ" หมายความว่าผู้เทรดมีเงินไม่เพียงพอในการเปิดตำแหน่ง ซึ่งในการเปิดตำแหน่ง คุณต้องทำการฝากเงิน (ให้เป็นเงินสำรอง)

<เงิน> = <มูลค่าของสัญญา> / <ระดับ>

ตัวอย่าง: ผู้เทรดมีเงิน 1,000 EUR ในบัญชี และส่งคำสั่งไปยังโบรกเกอร์เพื่อเปิดตำแหน่งสำหรับ 50 ล็อต (5,000,000) EURUSD
 
เซิร์ฟเวอร์ได้รับคำสั่งและคำนวณเงินสำรองที่ต้องการในการเปิดตำแหน่งนี้: 50 ล็อต (EURUSD) ที่ระดับ 1:100 = 5,000,000/100 = 50,000 EUR
 
เนื่องจากลูกค้ามีเพียง 1,000 EUR และการเปิดตำแหน่งนี้ต้องการ 50,000 EUR ลูกค้าจะถูกปฏิเสธจากเซิร์ฟเวอร์ว่า "เงินไม่เพียงพอ"