ต้องทำอย่างไรหากเทอร์มินัลแสดงข้อความ "ไม่มีการเชื่อมต่อ"

ถ้าเทอร์มินัลแสดงข้อความ "ไม่มีการเชื่อมต่อ" ให้ดำเนินการดังนี้

  1. ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ บางทีอาจมีปัญหากับการเชื่อมต่อทางฝั่ง ISP ของคุณ
  2. ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีการเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ตที่เสถียรแต่เทอร์มินัลยังคงแจ้งว่า "ไม่มีการเชื่อมต่อ" ให้ลองสแกนเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง คลิกซ้ายที่ข้อความ "ไม่มีการเชื่อมต่อ" และเลือก "สแกนเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง" จากรายการเมนู
  3. ถ้าขั้นตอนด้านบนไม่สามารถช่วยได้ ด้านบนของแผงควบคุมให้เลือก "ไฟล์" และคลิก "เข้าสู่ระบบ" จากเมนูดรอปดาวน์ ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นมาให้ระบุชื่อผู้ใช้ของคุณ (หมายเลขบัญชีซื้อขาย) รหัสผ่าน ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ และคลิก "เข้าสู่ระบบ"
 
หากวิธีข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค