ค่าคอมมิชชั่นใดที่เรียกเก็บจากแพลตฟอร์ม R StocksTrader?

คอมมิชชั่นสำหรับการทำธุรกรรม

จะมีการคิดค่าคอมมิชชั่นสำหรับการทำธุรกรรม เช่น การจ่ายสำหรับคำสั่งใดๆในการเปิด ปิด หรือแก้ไขสถานะ ค่าคอมมิชชั่นนี้จะถูกเพิ่มเข้ากับผลรวมของตำแหน่ง ค่าคอมมิชชั่นสำหรับการทำธุรกรรมจะแสดงในหน้าต่างของคำสั่งใหม่ การซื้อขายด่วน หรือประวัติการซื้อขาย

ดอกเบี้ย

จะถูกเรียกเก็บสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งเลเวอเรจข้ามคืน ค่าคอมมิชชั่นนี้จะถูกเพิ่มเข้ากับผลรวมของตำแหน่ง เลเวอเรจจะถูกใช้กับตำแหน่งโดยขึ้นอยู่กับประเภทของตราสารหรือประเภทของบัญชี ดูค่าเลเวอเรจที่ใช้กับตราสารเฉพาะบนบัญชีของคุณในส่วน "รายละเอียดสัญญา" บนแพลตฟอร์มการซื้อขายของคุณ

อัตราค่าคอมมิชชั่นนั้นไม่คงที่และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

คำนวณดอกเบี้ยอย่างไร?
<ราคาเปิด> * <ขนาดของตำแหน่ง> * <ดอกเบี้ย (%) / 100 / 360>

ตัวอย่าง:
Twitter: 100 หุ้น ,สถานะ Long , ดอกเบี้ย - 7%
25 * 100 * (-7%) / 100 / 360 = (-0,49) USD

ดอกเบี้ยเป็นสามเท่าสำหรับตราสารบางตัวในวันที่ระบุของสัปดาห์ ตรวจสอบวันคิดดอกเบี้ยสามเท่าของแต่ละตราสารได้ที่ "รายละเอียดสัญญา"

การมาร์คอัปของอัตราการแปลง

มาร์กอัปใช้กับอัตราการแปลงในกรณีที่ต้องมีการแปลงเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้น, ETF และ CFD ดูค่ามาร์กอัปที่ใช้สำหรับการแปลงเงินสำหรับคู่สกุลเงินแต่ละคู่ในส่วน "รายละเอียดสัญญา"

หากต้องการใช้มาร์กอัปกับราคา ใช้สูตรการคำนวณต่อไปนี้:

ราคา Ask ที่เพิ่มมาร์กอัป = Ask + (Ask * มาร์กอัป(%) / 100 / 2)
ราคา Bid ที่เพิ่มมาร์กอัป = Bid ​​- (Bid * มาร์กอัป(%) / 100 / 2)

เมื่อคำนวณผลลัพธ์ทางการเงินของตำแหน่ง การแปลงจะถูกนำไปใช้กับการประมาณการต้นทุนความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่จะไม่รวมในผลรวมสุดท้าย สูตรการคำนวณคือ:

ตำแหน่งShort (Sell)

((ราคาเปิด * ปริมาณตำแหน่ง) / อัตราการแปลง - (ราคาปิดหรือราคาสุดท้าย * ปริมาณตำแหน่ง) / อัตราการแปลง) + ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม / อัตราการแปลง

ตำแหน่งLong (Buy)

<ราคาปิดหรือราคาสุดท้าย> * <ปริมาณตำแหน่ง> / <อัตราการแปลง> - <ราคาเปิด> * <ปริมาณตำแหน่ง> / <อัตราการแปลง> + <ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม> / <อัตราการแปลง>

ตัวอย่าง:

Twitter: 100 หุ้น, ตำแหน่ง Long, ราคาเปิด: $22.00 ราคาสุดท้าย: $26.00, ค่าคอมมิชชัน: $ 1.5, ค่าสวอป: $0, บัญชีซื้อขายถูกตั้งเป็น EUR, มาร์กอัป: 0.5%, อัตราการแปลงที่ถูกใช้(EURUSD) ณ เวลาที่เปิดตำแหน่ง: 1.11253, อัตราการแปลงที่ใช้ (EURUSD) ณ เวลาที่ทำการคำนวณ: 1.11233

(26.00 * 100 / 1.11253 – 22.00 * 100 / 1.11233) + (-1.5) / 1.11253 = €345.7