กราฟโลหะและราคาออนไลน์

กราฟและราคาของทอง (XAUUSD), เงิน (XAGUSD) และโลหะอื่นๆ ในโหมดออนไลน์ ลงทุนในสินทรัพย์ที่ถูกทดสอบด้วยเวลาโดยการวิเคราะห์ตลาดด้วยความช่วยเหลือของกราฟฟรีที่ RoboForex คลิกตราสารบนรายการด้านล่างเพื่อดูกราฟ

ตราสารทั้งหมด

ตราสารราคาปัจจุบัน
ราคาเปิด
ราคาสูงสุด
ราคาต่ำสุด
การเปลี่ยนแปลงราคา
การเปลี่ยนแปลงราคา , %
XAGUSD------
ราคาเปิด:
-
ราคาสูงสุด:
-
ราคาต่ำสุด:
-
การเปลี่ยนแปลงราคา :
XAUUSD------
ราคาเปิด:
-
ราคาสูงสุด:
-
ราคาต่ำสุด:
-
การเปลี่ยนแปลงราคา :