กราฟสินค้าพลังงานออนไลน์

ลงทุนในน้ำมันประเภทที่นิยมมากที่สุดของโลก Brent และ WTI ตลอดจนสินค้าพลังงานอื่นๆ ที่ RoboForex ทุกอย่างที่จำเป็นพร้อมให้คุณใช้งาน ราคาฟรี และกราฟของตราสารที่มีสำหรับการเทรด ใช้ประโยชน์ตอนนี้โดยการคลิกบัตรตราสาร

ตราสารทั้งหมด

ตราสารราคาปัจจุบัน
ราคาเปิด
ราคาสูงสุด
ราคาต่ำสุด
การเปลี่ยนแปลงราคา
การเปลี่ยนแปลงราคา , %
WTI------
ราคาเปิด:
-
ราคาสูงสุด:
-
ราคาต่ำสุด:
-
การเปลี่ยนแปลงราคา :
BRENT------
ราคาเปิด:
-
ราคาสูงสุด:
-
ราคาต่ำสุด:
-
การเปลี่ยนแปลงราคา :