กราฟ

ราคา USDCHF

USDCHF: 0.91606 (2021.04.23 10:12:51)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน USDCHF และกรอบเวลา 5 นาที