กราฟ

ราคา USDCHF

USDCHF: 0.96815 (2020.01.20 10:54:03)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน USDCHF และกรอบเวลา 5 นาที