กราฟ

ราคา USDCHF

USDCHF: 0.91769 (2020.08.03 22:58:58)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน USDCHF และกรอบเวลา 5 นาที