กราฟ

ราคา USDCAD

USDCAD: 1.2507 (2021.04.16 23:42:57)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน USDCAD และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง