กราฟ

ราคา USDCAD

USDCAD: 1.35433 (2020.07.06 03:11:57)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน USDCAD และกรอบเวลา 5 นาที