กราฟ

ราคา USDCAD

USDCAD: 1.32266 (2019.11.15 23:42:48)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน USDCAD และกรอบเวลา 5 นาที