กราฟ

ราคา USDCAD

USDCAD: 1.27302 (2021.01.22 23:43:02)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน USDCAD และกรอบเวลา 5 นาที