กราฟ

ราคา USDCAD

USDCAD: 1.2474 (2021.04.23 11:41:51)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน USDCAD และกรอบเวลา 1 สัปดาห์