กราฟ

ราคา USDCAD

USDCAD: 1.33904 (2020.08.03 23:58:29)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน USDCAD และกรอบเวลา 1 สัปดาห์