กราฟ

ราคา USDCAD

USDCAD: 1.32695 (2020.10.28 14:16:59)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน USDCAD และกรอบเวลา 1 สัปดาห์