กราฟ

ราคา NZDUSD

NZDUSD: 0.65246 (2020.07.03 23:42:55)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน NZDUSD และกรอบเวลา 1 ชั่วโมง