กราฟ

ราคา NZDUSD

NZDUSD: 0.66146 (2020.08.03 23:03:02)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน NZDUSD และกรอบเวลา 5 นาที