กราฟ

ราคา NZDUSD

NZDUSD: 0.70032 (2020.11.27 01:14:38)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน NZDUSD และกรอบเวลา 5 นาที