กราฟ

ราคา NZDUSD

NZDUSD: 0.72872 (2021.03.03 06:39:57)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน NZDUSD และกรอบเวลา 5 นาที