กราฟ

ราคา NZDUSD

NZDUSD: 0.65707 (2019.12.06 23:42:47)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน NZDUSD และกรอบเวลา 5 นาที