กราฟ

ราคา NZDUSD

NZDUSD: 0.66107 (2020.01.20 10:55:01)

คำเตื่อนความเสี่ยง: ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์
คุณได้เลือกสกุลเงิน NZDUSD และกรอบเวลา 5 นาที